don abernathy

copyA

copy

A

copy

copy

DSC

A

A

A

copy

()

B

DSC

C

copy

DSC

_DSC0036-2.JPG

DSC

DSC

()

_DSC0043-2.JPG

DSC

A ()

copy

B

A

DSC

DSC

DSC

A

A

DSC

DSC

()

DSC

B

DSC

B

A

DSC

DSC

copy

DSC

_DSC0176-2.JPG

_DSC0145-2.JPG

DSC

()

DSC

DSC

DSC

copy

copy

DSC

DSC

DSC

DSC

DSC

()

copy

copy

copy

()

DSC

DSC

DSC

()

copy

_DSC0153-2.JPG

copy

A

DSC

copy

DSC

DSC

DSC

scissortail flycatcher, fort chaffee

DSC

DSC

DSC

DSC

DSC

DSC

DSC

DSC

A

copy

A

_DSC0291_0131.JPG

DSC

DSC

DSC

_DSC0225-2.JPG

DSC

DSC

()

_DSC0291_0131-2.JPG

DSC

DSC

DSC

DSC

copydarkbar

DSC

DSC

DSC

DSC

DSC

copy

DSC

copy

coppu

DSC

0

0

copy

DSC

DSC

DSC

barred owl, fort chaffee

DSC

aloe

closeegret

DSC

()

DSC

A

DSC

closeegret

cloudy

closeegret

DSC

closeegret

copy

DSC

DSC

DSC

DSC

DSC

DSC

DSC

DSC

DSC

DSC

DSC

DSC

DSC

DSCF

DSCF

DSCF

DSCF

DSCF

river

heroncopyplain

greatam

hawk copy

withcopy

fort chaffee hawk

buzzards at Ft. Chaffee

February 27, 2015

fort chaffee, arkansas

april 27, 2015

springtime

March 30, 2015

red bellied woodpecker

fort chaffee, arkansas

cardinal

March 24, 2015

A

A

DSC

DSC

DSC

DSC

DSC

DSC

A

DSC

DSC

DSC

DSC

DSC

copy

DGA

copy

DGA

DGA

DSC

DGA

DGA

DSC

copy

copy

barred owl at fort chaffee

DGA

copy

DGA

DGA

copy

canada geese at fort chaffee

DGA

DSC

copy

copy

DGA

DGA

DGA

DGA

DGA

DGA

copy

copycopy

copy

copy

DGA

DGA

DGA

DGA

DGA

DGA

DGA

DGA

DGA

DGA

copy

copy

DGA

Fort Chaffee, Arkansas

mockingbird

Fort Chaffee, Arkansas

April 6, 2009

fort chaffee turkey vulture

copy

DGA

DGA

copy

DON

DON

DON

DON

DGA

DON

copy

DGA

copy

DON

DON

DGA

copy

copycropped

copy

DGA

DON

DGA

DON

DON

DON

DGA

hawk at fort chaffee

copycropped

DON

copy

copywide

copy

copy

DSC

copy

copy

DSC

DSC

DSC

DSC_0049-2.JPG

DSC

DSC

DGA

DGA

DGA

DGA

DGA_0049-2.JPG

DGA

DGA

DGA

DGA

A

DGA

DGA

copy

A

DGA

DGA

DGA

copy

DGA

DGA

DGA

DGA

DGA

DGA

copy

A

A

copy

DSC

B

copylowglow

copy

copyvelvia

DGA

copy dreamfoc

arkansas river

copy

DSC

DSC

copy

copy

DSC

DSC

copyc

DSC

DSC

barred owl at fort chaffee

DSC

DSC

copy

DSC

DSC

white pelican at fort chaffee

DSC

DSC

DSC