don abernathy

Fishercap Lake, Glacier

moose

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

moose in fishercap lake, glacier national park

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

Glacier

bull moose

copy

copy

copy

Glacier

bull moose

moose in glacier national park

moose in glacier national park

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

moose in fishercap lake,glacier national park

copy

copy

copy

copy

Untitled

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

Untitled

copy

copy

copy

Untitled

Glacier

moose ( male and female )

Untitled

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

copy

moose in glacier national park

copy

copy

copy

glacier national park moose

copy

copy